Monday, January 12, 2015

ஒரு பசு 62 கிலோ பால் கறந்து புதிய சாதனை

பஞ்சாபில் தேசிய கால்நடை சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடந்தது. அதில் அதிக அளவில் பால் கொடுக்கும் ஆடு மற்றும் மாடுகள் பங்கேற்றன. நாடு முழுவதும் இருந்து ஏராளமான கால்நடைகள் இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டன.

போட்டியில் ஒரு பசுமாடு 62 கிலோ எடையுள்ள பால் கறந்து தேசிய சாதனை படைத்தது. இப்பசு ஹோல்டீன் பிரையின்ஸ் கலப்பினத்தைச் சேர்ந்தது. இது லூதியானாவைச் சேர்ந்த சட்லுஜ் பால் பண்ணைக்கு சொந்தமானது.

இதற்கு முன்பு ஒரு பசுமாடு 58.8 கிலோ எடை பால் கொடுத்து தேசிய சாதனை படைத்து இருந்தது. தற்போது இப்பசு முந்தைய சாதனையை முறியடித்துள்ளது.

இதற்கு அடுத்த இடத்தை ஹிவால் இன பசு பிடித்துள்ளது. இது 22.7 கிலோ எடையுள்ள பால் கொடுத்தது. இது ஸ்ரீமுக்த்சார் சாகிப்பை சேர்ந்த குர்மைசிங்குக்கு சொந்தமானது. அதே போன்று அமிர்தசரசைச் சேர்ந்த சவிந்தர்சிங்கின் வெள்ளாடு 4.29 கிலோ எடை பால் கொடுத்தது.

No comments:

Post a Comment